Oferta

Usługi rewizyjne, atestacyjne, doradcze i zarządcze

Biorąc pod uwagę oczekiwania naszych klientów oraz przystosowując się do standardów panujących na rynku, proponujemy Państwu następujące usługi:

Rewizyjne i audyty, w których skład wchodzą między innymi:
 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych m.in. dla celów prospektu emisyjnego oraz dokumentu informacyjnego (New Connect)
  W ramach tej usługi: dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi uzyskają Państwo informację, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową badanej jednostki. Dzięki zachowaniu niezależności przy badaniu przyczyniamy się m.in. do podniesienia zaufania inwestorów. Podejście firmy Audyt Partner do tej usługi oparte jest na metodologii opracowanej w taki sposób, aby była ona zgodna zarówno z polskimi przepisami prawa, jak i standardami międzynarodowymi.
  W związku z tym, że: nasz profesjonalny zespół zawsze rzetelnie podchodzi do wykonywanej pracy, dlatego możecie być Państwo pewni, iż powierzając nam przeprowadzenie audytu zewnętrznego, uzyskacie informację, czy wydatki poniesione w ramach projektu są poprawnie kwalifikowane, a realizowany projekt można uznać za zgodny z umową i wnioskiem.
Atestacyjne wynikające z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych, w tym między innymi:
 • badanie planów przekształcenia,
 • wycena wkładów niepieniężnych,
 • inne pokrewne.

W tym zakresie: prace kontrolne (tzw. usługi atestacyjne) realizowane przez nasz zespół mają na celu m.in. podniesienie stopnia zaufania docelowych użytkowników dla poprawności i zgodności z prawem zastosowanych ww. procedur. Stosujemy obiektywne kryteria (ograniczenie ryzyka do możliwego do zaakceptowania poziomu) w celu uzyskania wystarczającej pewności odnośnie do przedmiotu wykonywanej usługi.

Usługi pokrewne, w tym między innymi:
 • wyceny pozycji sprawozdawczych (praw niematerialnych i prawnych, przedsiębiorstw, know-how) i inne wyceny,
 • sporządzenia lub oceny przyjętych zasad rachunkowości,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości i księgowości,
 • opracowanie dokumentacji podatkowych transakcji pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Również w powyższym zakresie w swojej pracy jesteśmy profesjonalistami i łączymy niekonwencjonalne metody działania z praktyką i doświadczeniem. Z punktu widzenia naszych Klientów poza profesjonalizmem, istotnym aspektem jest elastyczność działania naszych ekspertów oraz umiejętność dialogu i efektywnej współpracy.

Inne usługi doradcze i zarządcze:
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • doradztwo prawne
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo gospodarcze
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie strategiczne

W powyższym zakresie: jesteśmy odpowiedzialni za zaspokajanie potrzeb naszych Klientów celem zapewnienia wzrostu Ich wartości biznesowej m.in. poprzez:

 • wspieranie działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstw na polskim rynku
 • ochrona interesów naszych Klientów
 • merytoryczne wspomaganie działań kadry zarządzającej firmami naszych Klientów

Audyt Partner Doradztwo i Wiarygodność - to również partnerskie relacje.

Zawsze nawiązujemy partnerskie relacje. Działamy profesjonalnie i sprawnie, każdorazowo starając się wypracować wartość dodaną dla Państwa. Jesteśmy po to, aby spełnić Państwa indywidualne oczekiwania. Jesteśmy otwarci również na inne usługi oprócz oferowanych powyżej. Cały czas dążymy do tego, aby nasz zespół rozwijał swoje kwalifikacje w różnych dziedzinach, aby móc Państwu pomagać w podejmowaniu ważnych dla Państwa decyzji. Podejmując współpracę z nami, zapewniamy Państwu profesjonalizm oraz bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam informacji na każdym etapie realizowanej usługi.

pkt logo